Vítejte na stránkách typových kolekcí Přírodovědného muzea, Národního muzea Praha.

Tato webová stránka byla vytvořena pro projekt NAKI (MKČR DF12P01OVV021) jehož název je: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí; metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví.

Díky tomuto projektu bude možné vytvořit databázi typových exemplářů z kolekcí Přírodovědného muzea, které je součástí Národního muzea v Praze. Vytvořená databáze bude přístupná na platformě eSírky. Na projektové stránce publikujem informace týkající se projektu, publikace a projektovou dokumentaci.

Databáze bude obsahovat kromě popisů a detailních informací k daným taxonům také fotogalerie, geografické lokace a propojení se světovými databázemi jako je například Catalogue of Life (CoL) či Encyclopedia of Life (EoL).

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith