Publikace

Authorssort descendingYearTitle
Averianov, A, Ekrt, B2015Cretornis hlavaci Fric, 1881 from the Upper Cretaceous of Czech Republic (Pterosauria, Azhdarchoidea)
Batelka, J, Hájek, J2015Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Meloidae and Ripiphoridae
Bezděk, A, Hájek, J2013Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini, Onthophagini, Phanaeini, Scarabaeini and Sisyphini
Bezděk, A, Hájek, J2012Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini
Bodor, ER, Baranyi, V, Heřmanová, Z2012The earliest Sabiaceae fruit remains of Hungary
Buj, I, Šanda, R, Marčic, Z, Caleta, M, Mrakovčic, M2014Combining Morphology and Genetics in Resolving Taxonomy–A Systematic Revision of Spined Loaches (Genus Cobitis; Cypriniformes, Actinopterygii) in the Adriatic Watershed
Dolejš, P2015Type specimens of centipedes (Myriapoda, Chilopoda) in the National Museum, Prague (Czech Republic)
Dolejš, P2012Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague
Dvořák, L, Hlaváč, JČ2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia
Ekrt, B2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
Ekrt, B, Radoň, M, Dvořák, P2012Znovuobjevení dvou Fričových originálů "mořských plazů" z české křídy
Fikáček, M, Delgado, JA, Gentili, E2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
Georgiakakis, P, Kaidatzi, S, Benda, P2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
Havelková, P, Hladík, M, Velemínský, P2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
Heřmanová, Z, Kvaček, J2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
Holec, J2015Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky
Holec, J2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
Holec, J2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
Holec, J, Landa, J, Kříž, M, Daneš, P2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
Holec, J, Pešicová, K, Edrová, L2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
Hájek, J, vihla, VŠ2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
Hýžný, M, Zágoršek, K2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
Kment, P, Kolínová, Z2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
Kment, P, Kolínová, Z, Heiss, E2015Catalogue of the type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Pentatomomorpha: Aradidae
Knížek, F, Škácha, P, Sejkora, J2014Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)
Kouřil, P, Tymonová, M2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
Král, D, Hájek, J2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
Král, D, Kubáň, V2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
Kvaček, J2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
Macek, J2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
Macháčková, L, Fikáček, M2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
Mlíkovský, J2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
Mlíkovský, J2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
Mlíkovský, J2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
Mlíkovský, J, Frahnert, S, Loskot, VM2013Type specimens of Anthus berthelotii Bolle, 1862 (Aves: Motacillidae)
Palandačic, A, Bravničar, J, Zupanžic, P, Šanda, R, Snoj, A2015Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R, Fediuk, F2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R, Pour, O, Fediuk, F2015Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika)
Pokorný, R, Kaše, J, Kvaček, J, Zágoršek, K, Kočí, T, tt, JŽí2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
Prokop, RJ, Slámová, R2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
Prokop, RJ, Turek, V2012Výzkum ostnokožců z nové lokality "bílých vrstev" v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
Sejkora, J, Macek, I2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
Sejkora, J, Škácha, P, Dvořák, Z, Muzikant, P2015Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace
Sklenář, J, Zágoršek, K2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
Soumar, J, Sejkora, J, Litochleb, J2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
Stalling, T, Macháčková, L2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
Svejkovský, J, Pauliš, P, Malíková, R2015Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)
Tkoč, M2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
Tkoč, M, Pecharová, M, Ježek, J2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith