Publikace

Authorssort descendingYearTitle
A. Averianov, Ekrt B.2015Cretornis hlavaci Fric, 1881 from the Upper Cretaceous of Czech Republic (Pterosauria, Azhdarchoidea)
J. Batelka, Hájek J.2015Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Meloidae and Ripiphoridae
A. Bezděk, Hájek J.2013Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini, Onthophagini, Phanaeini, Scarabaeini and Sisyphini
A. Bezděk, Hájek J.2012Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini
E. R. Bodor, Baranyi, V., Heřmanová, Z.2012The earliest Sabiaceae fruit remains of Hungary
I. Buj, Šanda, R., Marčic, Z., Caleta, M., Mrakovčic, M.2014Combining Morphology and Genetics in Resolving Taxonomy–A Systematic Revision of Spined Loaches (Genus Cobitis; Cypriniformes, Actinopterygii) in the Adriatic Watershed
P. Dolejš2015Type specimens of centipedes (Myriapoda, Chilopoda) in the National Museum, Prague (Czech Republic)
P. Dolejš2012Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague
L. Dvořák, Hlaváč J. Č.2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia
B. Ekrt2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
B. Ekrt, Radoň, M., Dvořák, P.2012Znovuobjevení dvou Fričových originálů "mořských plazů" z české křídy
M. Fikáček, Delgado, J. A., Gentili, E.2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
P. Georgiakakis, Kaidatzi, S., Benda, P.2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
P. Havelková, Hladík, M., Velemínský, P.2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
Z. Heřmanová, Kvaček J.2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
J. Holec2015Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
J. Holec, Landa, J., Kříž, M., Daneš, P.2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
J. Holec, Pešicová, K., Edrová, L.2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
J. Hájek, vihla V. Š.2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
M. Hýžný, Zágoršek K.2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
P. Kment, Kolínová Z.2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
P. Kment, Kolínová, Z., Heiss, E.2015Catalogue of the type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Pentatomomorpha: Aradidae
F. Knížek, Škácha, P., Sejkora, J.2014Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)
P. Kouřil, Tymonová M.2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
D. Král, Hájek J.2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
D. Král, Kubáň V.2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
J. Kvaček2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
J. Macek2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
L. Macháčková, Fikáček M.2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
J. Mlíkovský2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
J. Mlíkovský2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
J. Mlíkovský2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
J. Mlíkovský, Frahnert, S., Loskot, V. M.2013Type specimens of Anthus berthelotii Bolle, 1862 (Aves: Motacillidae)
A. Palandačic, Bravničar, J., Zupanžic, P., Šanda, R., Snoj, A.2015Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R.2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Fediuk, F.2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Pour, O., Fediuk, F.2015Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika)
R. Pokorný, Kaše, J., Kvaček, J., Zágoršek, K., Kočí, T., tt, J. Ží2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
R. J. Prokop, Slámová R.2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
R. J. Prokop, Turek V.2012Výzkum ostnokožců z nové lokality "bílých vrstev" v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
J. Sejkora, Macek I.2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
J. Sejkora, Škácha, P., Dvořák, Z., Muzikant, P.2015Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace
J. Sklenář, Zágoršek K.2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
J. Soumar, Sejkora, J., Litochleb, J.2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
T. Stalling, Macháčková L.2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
J. Svejkovský, Pauliš, P., Malíková, R.2015Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)
M. Tkoč2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
M. Tkoč, Pecharová, M., Ježek, J.2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith