Publikace

AuthorsYearTitlesort descending
Z. Heřmanová, Kvaček J.2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
M. Tkoč2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
D. Král, Kubáň V.2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
J. Mlíkovský2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
J. Mlíkovský2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
J. Sejkora, Macek I.2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
L. Macháčková, Fikáček M.2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
J. Hájek, vihla V. Š.2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
M. Tkoč, Pecharová, M., Ježek, J.2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)
P. Kment, Kolínová, Z., Heiss, E.2015Catalogue of the type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Pentatomomorpha: Aradidae
A. Bezděk, Hájek J.2012Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini
J. Batelka, Hájek J.2015Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Meloidae and Ripiphoridae
A. Bezděk, Hájek J.2013Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini, Onthophagini, Phanaeini, Scarabaeini and Sisyphini
P. Kment, Kolínová Z.2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
I. Buj, Šanda, R., Marčic, Z., Caleta, M., Mrakovčic, M.2014Combining Morphology and Genetics in Resolving Taxonomy–A Systematic Revision of Spined Loaches (Genus Cobitis; Cypriniformes, Actinopterygii) in the Adriatic Watershed
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R.2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
A. Averianov, Ekrt B.2015Cretornis hlavaci Fric, 1881 from the Upper Cretaceous of Czech Republic (Pterosauria, Azhdarchoidea)
J. Kvaček2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Fediuk, F.2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
P. Havelková, Hladík, M., Velemínský, P.2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
J. Mlíkovský2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
R. Pokorný, Kaše, J., Kvaček, J., Zágoršek, K., Kočí, T., tt, J. Ží2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
D. Velebil, Jebavá I.2012Goethit ze Šonova u Broumova, Česká republika
M. Valent, Fatka, O., Marek, L.2013Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha, Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
D. Král, Hájek J.2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
J. Holec, Landa, J., Kříž, M., Daneš, P.2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
J. Soumar, Sejkora, J., Litochleb, J.2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
P. Černý, Černý, P., Vrtiška, L., Malíková, R., Exnar, P.2015Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina
J. Holec, Pešicová, K., Edrová, L.2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
P. Velemínský, Likovský J.2014Lidské kosterní pozůstatky z mohylového pohřebiště ve Stěbořicích
P. Škácha, Sejkora, J., Litochleb, J.2012Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
J. Sklenář, Zágoršek K.2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
A. Palandačic, Bravničar, J., Zupanžic, P., Šanda, R., Snoj, A.2015Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula
P. Georgiakakis, Kaidatzi, S., Benda, P.2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
R. J. Prokop, Slámová R.2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
J. Svejkovský, Pauliš, P., Malíková, R.2015Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)
J. Macek2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
J. Holec2015Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky
B. Ekrt2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
J. Wagner, ermák S. Č.2012Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages
B. M. Zimkus, Gvoždík V.2013Sky Islands of the Cameroon Volcanic Line: a diversification hot spot for puddle frogs (Phrynobatrachidae: Phrynobatrachus)
J. Sejkora, Škácha, P., Dvořák, Z., Muzikant, P.2015Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace
P. Kouřil, Tymonová M.2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
T. Stalling, Macháčková L.2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
E. R. Bodor, Baranyi, V., Heřmanová, Z.2012The earliest Sabiaceae fruit remains of Hungary
M. Fikáček, Delgado, J. A., Gentili, E.2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
M. Hýžný, Zágoršek K.2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
L. Dvořák, Hlaváč J. Č.2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith