Publikace

AuthorsYearTitlesort descending
Heřmanová, Z, Kvaček, J2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
Tkoč, M2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
Král, D, Kubáň, V2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
Mlíkovský, J2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
Mlíkovský, J2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
Sejkora, J, Macek, I2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
Macháčková, L, Fikáček, M2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
Hájek, J, vihla, VŠ2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
Tkoč, M, Pecharová, M, Ježek, J2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)
Kment, P, Kolínová, Z, Heiss, E2015Catalogue of the type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Pentatomomorpha: Aradidae
Bezděk, A, Hájek, J2012Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini
Batelka, J, Hájek, J2015Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Meloidae and Ripiphoridae
Bezděk, A, Hájek, J2013Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini, Onthophagini, Phanaeini, Scarabaeini and Sisyphini
Kment, P, Kolínová, Z2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
Buj, I, Šanda, R, Marčic, Z, Caleta, M, Mrakovčic, M2014Combining Morphology and Genetics in Resolving Taxonomy–A Systematic Revision of Spined Loaches (Genus Cobitis; Cypriniformes, Actinopterygii) in the Adriatic Watershed
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
Averianov, A, Ekrt, B2015Cretornis hlavaci Fric, 1881 from the Upper Cretaceous of Czech Republic (Pterosauria, Azhdarchoidea)
Kvaček, J2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R, Fediuk, F2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
Havelková, P, Hladík, M, Velemínský, P2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
Mlíkovský, J2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
Pokorný, R, Kaše, J, Kvaček, J, Zágoršek, K, Kočí, T, tt, JŽí2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
Velebil, D, Jebavá, I2012Goethit ze Šonova u Broumova, Česká republika
Valent, M, Fatka, O, Marek, L2013Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha, Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
Král, D, Hájek, J2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
Holec, J, Landa, J, Kříž, M, Daneš, P2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
Soumar, J, Sejkora, J, Litochleb, J2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
Černý, P, Černý, P, Vrtiška, L, Malíková, R, Exnar, P2015Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina
Holec, J, Pešicová, K, Edrová, L2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
Velemínský, P, Likovský, J2014Lidské kosterní pozůstatky z mohylového pohřebiště ve Stěbořicích
Škácha, P, Sejkora, J, Litochleb, J2012Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
Sklenář, J, Zágoršek, K2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
Palandačic, A, Bravničar, J, Zupanžic, P, Šanda, R, Snoj, A2015Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula
Georgiakakis, P, Kaidatzi, S, Benda, P2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
Prokop, RJ, Slámová, R2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
Svejkovský, J, Pauliš, P, Malíková, R2015Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)
Macek, J2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
Holec, J2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
Holec, J2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
Holec, J2015Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky
Ekrt, B2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
Wagner, J, ermák, SČ2012Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages
Zimkus, BM, Gvoždík, V2013Sky Islands of the Cameroon Volcanic Line: a diversification hot spot for puddle frogs (Phrynobatrachidae: Phrynobatrachus)
Sejkora, J, Škácha, P, Dvořák, Z, Muzikant, P2015Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace
Kouřil, P, Tymonová, M2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
Stalling, T, Macháčková, L2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
Bodor, ER, Baranyi, V, Heřmanová, Z2012The earliest Sabiaceae fruit remains of Hungary
Fikáček, M, Delgado, JA, Gentili, E2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
Hýžný, M, Zágoršek, K2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
Dvořák, L, Hlaváč, JČ2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith