Publikace

AuthorsYearsort descendingTitle
A. Bezděk, Hájek J.2012Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini
P. Dolejš2012Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague
J. Mlíkovský2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
J. Mlíkovský2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
J. Mlíkovský2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
E. R. Bodor, Baranyi, V., Heřmanová, Z.2012The earliest Sabiaceae fruit remains of Hungary
B. Ekrt2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
B. Ekrt, Radoň, M., Dvořák, P.2012Znovuobjevení dvou Fričových originálů "mořských plazů" z české křídy
M. Fikáček, Delgado, J. A., Gentili, E.2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
P. Georgiakakis, Kaidatzi, S., Benda, P.2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
J. Hájek, vihla V. Š.2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
Z. Heřmanová, Kvaček J.2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
M. Hýžný, Zágoršek K.2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
D. Král, Hájek J.2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
D. Král, Kubáň V.2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
J. Macek2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
R. Pokorný, Kaše, J., Kvaček, J., Zágoršek, K., Kočí, T., tt, J. Ží2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
R. J. Prokop, Slámová R.2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
R. J. Prokop, Turek V.2012Výzkum ostnokožců z nové lokality "bílých vrstev" v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
J. Sklenář, Zágoršek K.2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
P. Škácha, Sejkora, J., Litochleb, J.2012Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
M. Tkoč2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
D. Velebil, Jebavá I.2012Goethit ze Šonova u Broumova, Česká republika
J. Wagner, ermák S. Č.2012Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages
P. Škácha, Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebavá, I.2012Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika)
J. Holec, Landa, J., Kříž, M., Daneš, P.2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
P. Kment, Kolínová Z.2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
J. Mlíkovský, Frahnert, S., Loskot, V. M.2013Type specimens of Anthus berthelotii Bolle, 1862 (Aves: Motacillidae)
P. Havelková, Hladík, M., Velemínský, P.2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
M. Valent, Fatka, O., Marek, L.2013Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha, Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
B. M. Zimkus, Gvoždík V.2013Sky Islands of the Cameroon Volcanic Line: a diversification hot spot for puddle frogs (Phrynobatrachidae: Phrynobatrachus)
J. Soumar, Sejkora, J., Litochleb, J.2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
L. Dvořák, Hlaváč J. Č.2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia
A. Bezděk, Hájek J.2013Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini, Onthophagini, Phanaeini, Scarabaeini and Sisyphini
J. Holec, Pešicová, K., Edrová, L.2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
P. Kouřil, Tymonová M.2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
I. Buj, Šanda, R., Marčic, Z., Caleta, M., Mrakovčic, M.2014Combining Morphology and Genetics in Resolving Taxonomy–A Systematic Revision of Spined Loaches (Genus Cobitis; Cypriniformes, Actinopterygii) in the Adriatic Watershed
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
F. Knížek, Škácha, P., Sejkora, J.2014Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)
J. Kvaček2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
L. Macháčková, Fikáček M.2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Fediuk, F.2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
J. Sejkora, Macek I.2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
T. Stalling, Macháčková L.2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
M. Tkoč, Pecharová, M., Ježek, J.2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)
P. Velemínský, Likovský J.2014Lidské kosterní pozůstatky z mohylového pohřebiště ve Stěbořicích
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R.2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Pour, O., Fediuk, F.2015Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika)
P. Černý, Černý, P., Vrtiška, L., Malíková, R., Exnar, P.2015Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith