Publikace

Authorssort ascendingYearTitle
P. Škácha, Sejkora, J., Litochleb, J.2012Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
P. Škácha, Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebavá, I.2012Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika)
P. Černý, Černý, P., Vrtiška, L., Malíková, R., Exnar, P.2015Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina
B. M. Zimkus, Gvoždík V.2013Sky Islands of the Cameroon Volcanic Line: a diversification hot spot for puddle frogs (Phrynobatrachidae: Phrynobatrachus)
J. Wagner, ermák S. Č.2012Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages
P. Velemínský, Likovský J.2014Lidské kosterní pozůstatky z mohylového pohřebiště ve Stěbořicích
D. Velebil, Jebavá I.2012Goethit ze Šonova u Broumova, Česká republika
M. Valent, Fatka, O., Marek, L.2013Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha, Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
M. Tkoč, Pecharová, M., Ježek, J.2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)
M. Tkoč2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
J. Svejkovský, Pauliš, P., Malíková, R.2015Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)
T. Stalling, Macháčková L.2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
J. Soumar, Sejkora, J., Litochleb, J.2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
J. Sklenář, Zágoršek K.2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
J. Sejkora, Škácha, P., Dvořák, Z., Muzikant, P.2015Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace
J. Sejkora, Macek I.2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
R. J. Prokop, Turek V.2012Výzkum ostnokožců z nové lokality "bílých vrstev" v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
R. J. Prokop, Slámová R.2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
R. Pokorný, Kaše, J., Kvaček, J., Zágoršek, K., Kočí, T., tt, J. Ží2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Pour, O., Fediuk, F.2015Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika)
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R., Fediuk, F.2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
P. Pauliš, Hrůzek, L., Janeček, O., Sejkora, J., Malíková, R.2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
A. Palandačic, Bravničar, J., Zupanžic, P., Šanda, R., Snoj, A.2015Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula
J. Mlíkovský, Frahnert, S., Loskot, V. M.2013Type specimens of Anthus berthelotii Bolle, 1862 (Aves: Motacillidae)
J. Mlíkovský2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
J. Mlíkovský2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
J. Mlíkovský2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
L. Macháčková, Fikáček M.2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
J. Macek2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
J. Kvaček2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
D. Král, Kubáň V.2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
D. Král, Hájek J.2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
P. Kouřil, Tymonová M.2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
F. Knížek, Škácha, P., Sejkora, J.2014Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)
P. Kment, Kolínová, Z., Heiss, E.2015Catalogue of the type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Pentatomomorpha: Aradidae
P. Kment, Kolínová Z.2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
M. Hýžný, Zágoršek K.2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
J. Hájek, vihla V. Š.2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
J. Holec, Pešicová, K., Edrová, L.2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
J. Holec, Landa, J., Kříž, M., Daneš, P.2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
J. Holec2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
J. Holec2015Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky
Z. Heřmanová, Kvaček J.2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
P. Havelková, Hladík, M., Velemínský, P.2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
P. Georgiakakis, Kaidatzi, S., Benda, P.2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
M. Fikáček, Delgado, J. A., Gentili, E.2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
B. Ekrt, Radoň, M., Dvořák, P.2012Znovuobjevení dvou Fričových originálů "mořských plazů" z české křídy
B. Ekrt2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
L. Dvořák, Hlaváč J. Č.2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith