Publikace

Authorssort ascendingYearTitle
Škácha, P, Sejkora, J, Litochleb, J2012Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)
Škácha, P, Sejkora, J, Knížek, F, Slepička, V, Litochleb, J, Jebavá, I2012Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika)
Černý, P, Černý, P, Vrtiška, L, Malíková, R, Exnar, P2015Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina
Zimkus, BM, Gvoždík, V2013Sky Islands of the Cameroon Volcanic Line: a diversification hot spot for puddle frogs (Phrynobatrachidae: Phrynobatrachus)
Wagner, J, ermák, SČ2012Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages
Velemínský, P, Likovský, J2014Lidské kosterní pozůstatky z mohylového pohřebiště ve Stěbořicích
Velebil, D, Jebavá, I2012Goethit ze Šonova u Broumova, Česká republika
Valent, M, Fatka, O, Marek, L2013Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha, Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
Tkoč, M, Pecharová, M, Ježek, J2014Catalogue of the type specimens of Diptera deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Moth flies (Psychodidae)
Tkoč, M2012A new species of the fl at-footed fl y genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China
Svejkovský, J, Pauliš, P, Malíková, R2015Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)
Stalling, T, Macháčková, L2014Synonymy of the ant-loving cricket Myrmecophilus termitophilus Mařan, 1959 (Orthoptera: Myrmecophilidae)
Soumar, J, Sejkora, J, Litochleb, J2013Ingodite from the Jakub Mine, Kasejovice, Czech Republic
Sklenář, J, Zágoršek, K2012Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
Sejkora, J, Škácha, P, Dvořák, Z, Muzikant, P2015Slavkovit z Preisselbergu, rudní revír Krupka (Česká republika) a jeho minerální asociace
Sejkora, J, Macek, I2014Burgessit, nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)
Prokop, RJ, Turek, V2012Výzkum ostnokožců z nové lokality "bílých vrstev" v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
Prokop, RJ, Slámová, R2012New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic)
Pokorný, R, Kaše, J, Kvaček, J, Zágoršek, K, Kočí, T, tt, JŽí2012Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia)
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R, Pour, O, Fediuk, F2015Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika)
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R, Fediuk, F2014Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)
Pauliš, P, Hrůzek, L, Janeček, O, Sejkora, J, Malíková, R2014Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika)
Palandačic, A, Bravničar, J, Zupanžic, P, Šanda, R, Snoj, A2015Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula
Mlíkovský, J, Frahnert, S, Loskot, VM2013Type specimens of Anthus berthelotii Bolle, 1862 (Aves: Motacillidae)
Mlíkovský, J2012Birds collected during the Herdemerten‘s 1938 Expedition to western Greenland
Mlíkovský, J2012Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
Mlíkovský, J2012Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
Macháčková, L, Fikáček, M2014Catalogue of the type specimens deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague, Czech Republic - Polyneoptera
Macek, J2012Pristiphora bohemica sp. nov., a new sawfl y species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
Kvaček, J2014Cunninghamites johannae, a new cupressoid conifer from the Cenomanian of the Czech Republic and its palaeoecological implications
Král, D, Kubáň, V2012Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island
Král, D, Hájek, J2012Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China
Kouřil, P, Tymonová, M2013Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
Knížek, F, Škácha, P, Sejkora, J2014Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)
Kment, P, Kolínová, Z, Heiss, E2015Catalogue of the type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Pentatomomorpha: Aradidae
Kment, P, Kolínová, Z2013Catalogue of type specimens of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha
Hýžný, M, Zágoršek, K2012The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications
Hájek, J, vihla, VŠ2012Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic - Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae
Holec, J, Pešicová, K, Edrová, L2013Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM
Holec, J, Landa, J, Kříž, M, Daneš, P2013Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64
Holec, J2014Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla
Holec, J2014Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů
Holec, J2015Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky
Heřmanová, Z, Kvaček, J2012A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic)
Havelková, P, Hladík, M, Velemínský, P2013Entheseal changes: Do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Central European population? (Mikulčice – Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th – 10th century).
Georgiakakis, P, Kaidatzi, S, Benda, P2012Morphometrics of Myotis blythii from Crete: A taxonomic transition or an island effect?
Fikáček, M, Delgado, JA, Gentili, E2012The Hydrophiloid beetles of Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae)
Ekrt, B, Radoň, M, Dvořák, P2012Znovuobjevení dvou Fričových originálů "mořských plazů" z české křídy
Ekrt, B2012Reinterpretace nálezu údajné ještěrky ("Lacerta sp.") v české křídě
Dvořák, L, Hlaváč, JČ2013The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith