2_AJ 2026.JPG

Licence: 
Creative Commons Licence
Description: 

V 19.století, kdy u nás na tuberkulózu umíral ve věku od 17 do 30 let každý druhý jedinec, se vyskytovala i dnes nevídaná tuberkulóza středního ucha. (inv. č. AJ 2026)

Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith