4_AJ 2140.JPG

Licence: 
Creative Commons Licence
Description: 

Nezhoubný kostní nádor – osteom - na čelní kosti ženy z 19. století. (inv.č. AJ 2140)

Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith