Holotyp gekona rodu Hemidactylus

Licence: 
Creative Commons Licence
Description: 

Holotyp gekona rodu Hemidactylus, popis akceptován v tisku, vyjde 2013. Přes velkou morfologickou podobnost příslušníků rodu Hemidactylus se s použitím genetických metod podařilo vymezit několik dosud přehlížených nových druhů z Arabského poloostrova a východní Afriky. Příkladem je právě Hemidactylus ulii žijící v Jemenu.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith