Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2014
Authors:J. Holec
Journal:Mykologické listy
Volume:128
Start Page:36
Pagination:14
Abstract:

První z plánované série článků o práci s typovým materiálem v mykologii představuje základní pojmy a principy Mezinárodního kódu nomenklatury řas, hub a rostlin, které se k typům a popisům nových taxonů vztahují. Je uveden nejen co nejpřesnější překlad vybraných částí Kódu, ale i praktické poznámky, vyvěrající z autorovy dlouhodobé práce s typovým materiálem, a to jak z pozice správce rozsáhlé typové sbírky, tak badatele, který s typy pracuje.

File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith