Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2014
Authors:J. Holec
Journal:Mykologické listy
Volume:129
Start Page:9
Pagination:6
Abstract:

Druhý ze série článků o práci s typovým materiálem v mykologii detailně probírá registraci jmen hub, správný postup při zveřejňování nomenklatorických novinek a při výběru a stanovování typů. Článek uvádí jak postupy používané při studiu makromycetů, tak mikromycetů.

File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith