Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2015
Authors:J. Holec
Journal:Mykologické listy
Volume:130
Start Page:40
Pagination:5
Abstract:

Třetí - závěrečný příspěvek - ze série článků o práci s typovým materiálem v mykologii detailně probírá následnou designaci typů, tedy stanovení lektotypu, neotypu a epitypu. Na konci jsou pak připojeny některé obecné úvahy o postavení typů v biologii a jejich významu.

File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith