Metodika

Metodika obrací pozornost k základním, reálně existujícím kamenům přírodovědeckého názvosloví (nomenklatury) – typům, které jsou pilíři vědeckých jmen organizmů a minerálů. Pokrývá oblast sbírkové správy a vědeckého studia typů. Zabývá se pouze typy jmen v klasifikační úrovni druhu a úrovních nižších. Pokrývá problematiku typových exemplářů těch skupin organizmů, které spadají pod zoologický a botanický kód (ICN, ICZN), tj. živočichů včetně prvoků tradičně považovaných za živočichy, rostlin, řas (včetně sinic: Cyanobacteria) a hub, a to jak v současnosti žijících, tak vyhynulých, zachovaných v podobě zkamenělin – fosilií nebo fosilizovaných stop. Dalšími probíranými skupinami vysoce cenných sbírkových předmětů jsou typy minerálů a unikátní nálezy kosterních pozůstatků fosilních primátů a člověka z období od třetihor až do středověku.

Metodiku je zároveě možno použít i jako pomůcku pro správu přírodovědeckých sbírek, které typy neobsahují, a to jako nejvyšší odborný standard péče o ně (tj. dlouhodobý cíl, ke kterému by měl stav těchto sbírek směřovat).

Metodika vznikla jako výstup Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), v rámci projektu „Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupěování tohoto významného kulturního dědictví“ (DF12P01OVV021, roky 2012–2015), financovaného prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith