Výstava

Výstava "Jak se bude jmenovat?" umožnila návštěvníkům nahlédnut do zákulisí přírodovědného výzkumu v současnosti i v dřívějších dobách. Návštěvníci byli seznámeni s pravidly a formalitami vědecké práce, vědeckého názvosloví, systematiky a charakterem a správou typového a unikátního materiálu v přírodovědeckých sbírkách. Zároveň výstava široké veřejnosti detailně přiblížila význam typových sbírkových předmětů, tedy jednotlivých exemplářů živočichů, rostlin či jiných organizmů, podle kterých byl vědecky popsán konkrétní druh. Součástí výstavy byly i unikátní exponáty, jako právě nově objevený druh brouka, který propůjčil výstavě název. Expozice byla doplněna o interaktivní prvky, ilustrující některá složitější témata. Výstava měla vernisáž 26. 5. 2015, 27. 5. byla otevřena veřejnosti a ukončena byla 18. 10. 2015. V průběhu konání výstavy probíhaly komentované prohlídky a víkendová akce zaměřená především na dětské návštěvníky. Za dobu konání výstavu navštívilo přes 61 tisíc návštěvníků. Reakce na výstavu byly pozitivní. Široká veřejnost hodnotila výstavu jako poučnou a příjemně provedenou. Odborná veřejnost oceňovala především věcnou správnost informací a výběr exponátů.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith