Pojmenuj brouka

V rámci výstavy "Jak se bude jmenovat?" měli návštěvníci možnost navrhnout jméno pro doposud nepopsaný druh brouka rodu Eulichas. Zástupci tohoto rodu se vyskytují v tropických oblastech jihovýchodní Asie, od Nepálu po Filipíny. Jejich larvy žijí na dně čistých horských potoků a živí se pravděpodobně rozkládajícím se dřevem. Larvy jsou považovány za dobré indikátory kvality životního prostředí. Dospělé brouky je možné nalézt na vegetaci kolem vody a jejich aktivita roste hlavně v noci.

V roce 2010 se uskutečnila entomologická expedice do jižního Laosu, kde bylo u kráterového jezera "Nong Fa" nachytáno několik tisíc exemplářů různého hmyzu včetně nového druhu rodu Eulichas. Ten byl pak představen veřejnosti v rámci výše zmiňované výstavy, s možností navrhnout pro něj jméno. Celkem se sešlo přes 100 návrhů, ze kterých objevitel brouka Jiří Hájek, vybral jako nejlepší jméno "skořicovník". Po úpravě do latiny dostal brouk jméno Eulichas cinnamomea, neboli "skořicově zbarvený".

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith