Kolekce

Ukázka z kolekcí typového materiálu jednotlivých oddělení Přírodovědného muzea Národního muzea.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith